Dankwoord-toespraak voor 25 april 2002 .  0205131027 HORL\PEN­SIPRA

 

  Dank allemaal voor jullie komst hier, dat vind ik toch wel leuk.

  Ik wil graag nog een paar dingen zeggen, dank alvast voor het luisteren daarnaar. Als ik het allemaal uit mijn hoofd moet vertellen, daar heb ik moeite mee, dan duurt dat veeel te lang, en daarom lees ik het gedeeltelijk maar op. Het zal vijf tot tien minuten duren.

 

  Ik vind het leuk dat hier mensen zijn uit de verschillende perioden van mijn aanstelling bij het computercentrum. Misschien kan dit toch ook een gelegen­heid zijn om terug te kijken op het oude ACCU. Dat was een groep die te overzien was, en er werden veel interessante projecten uitgevoerd. Jammer dat de universiteit het heeft afgestoten.

  Ik wil graag iets vertellen over het beeld dat ik heb over het verleden van het rekencen­trum. Daarbij wil ik ook een paar namen noemen van mensen waarmee ik samenge­werkt heb in meerdere of mindere mate.

 

  Naar mijn gevoel zijn er voor het rekencentrum globaal vijf perioden geweest, en dat waren: de ZEBRA-periode, dat was voor mijn tijd; de EL/X8-periode 8 jaar; de CD/CYBER -periode 16 jaar, de ACCU-periode zonder centrale machine 10 jaar; en de CGEY-periode 3 jaar nu.

  Tijdens die ZEBRA-periode, en al vanaf 1957, in mijn studententijd, bestu­deerde ik regelmatig boeken over rekenmachines. Er was toen nog geen random-access geheugen, wel kleine trommeltjes. Maar goed, toen was ik nog niet in Utrecht. De ZEBRA heb ik nog wel gezien, die stond bij kristal­chemie op de Catharijnesingel.

  Toen ik in Utrecht kwam, dat was in het begin van de X8-periode, toen waren er een tiental mensen, waaronder de leidende figuren VanderSluis, Kees Gorts en Sietze vd Meulen, aan sommi­gen van jullie welbekend, en Carel en Wou­ter, die waren er toen al, en Ruud Silvester waarmee ik nog contact heb. En Dick Kaas was er, met zijn eigen diensten. Een half jaar later kwam Joop vd Star, en nog wat later Jan van Wissen die nu elders in CGEY werkt.

  In de CDCYBER-periode kwamen erbij: Winnie, Albert, Paul, Gertjan, Rene Ritzen, Kees Man­ten, de jonkies Rudie Janse en Jan van Gortel, en verder Jimmy Burge­mees­tre, Rudi v Houten, Adri v Bloois, en later nog meer. Ik vind het prettig dat deze mensen zeer lang zijn geble­ven, het geeft een gevoel van continuiteit, waar ik nogal op gesteld ben.

  In de daaropvolgende ACCU-periode werkte ik voor het IBM-mainframe, met Rob vd Niet, hij heeft veel invloed op mijn werk gehad, ja weliswaar niet op de manier die hij zelf gewild had.

  Wat betreft de CGEY-periode, ik wil Piet danken voor het opnemen in zijn groep en alles wat daarmee samenhangt. Ik hield me toen bezig met Tivo­li/TSM: het werk daaraan is voor mij niet zo'n succes gewor­den, misschien zat ik toch te kort in het "backup"-vak.

  Nu ja, ik werkte ook de laatste 5 jaar nog maar halftime of minder.

  Maar wel vond ik het leuk om steeds weer oplossingen te vinden voor lastige zaken. Ik denk aan scripts e.d.

  Ik vond het interessant om kennis te maken met het bedrijf CGEY, en ik wil nog regelma­tig langskomen om te kijken hoe het gaat, als dat mag. Maar ik heb er vrede mee dat het werk voor mij afgelopen is op misschien een paar vrijblij­vende adviesjes na.

  Om mijn nieuwe status in te luiden, houd ik op 21 september een open dag bij me thuis, waar iedereen die mij kent kan komen.

 

  Nagekomen. Omdat mijn zuster e.a. niet konden op 21 september, is de datum vd open dag veranderd in 5 oktober .