2022 leo.horowitz.nl/phil-synopsis.htm
 
  Hier vind je 5 tekstjes: Virus, Bewustzijn, Robots, Doel en God. 
Voor uitgebreidere filosofietjes (in English) zie philos.htm  
 
 
   Virus.
  We hebben in ons midden een bijzondere gast,
  deze gast geeft ons wel veel last.
  Hij is gekomen uit het Virusland,
  en decreteert met harde hand.
 
 
  
Bewustzijn en Vrije Wil .
Hier probeer ik iets van mijn opvattingen over Bewustzijn en Vrije Wil onder woorden te brengen.
Ieder van ons heeft een bewustzijn, hoewel het wel heel veel zwakker is als je slaapt.
Een Bewustzijn zie ik als een verschijnsel dat ontstaat als heel veel events en feiten met elkaar in verband zijn gebracht, op welke manier dan ook.
Dit betekent dat niet alleen individuele mensen en dieren bewustzijn hebben, en mogelijk ook computers, maar ook groepen van mensen hebben als zodanig een bewustzijn, en zelfs de mensheid als geheel. Dat vind ik interessant. Zo'n collectief bewustzijn is wel een stuk zwakker.

Als ik een beslissing moet nemen dan zal mijn Bewustzijn een gunstige actie uitzoeken en die uitvoeren. Deze actie wordt enerzijds bepaald door het Toeval, maar deze actie zie ik anderzijds als mijn eigen vrije Wil. Deze twee benaderingswijzen zijn niet in strijd met elkaar.
Het is zoiets als de dualiteit in de natuurkundige theorie van de Quantummechanica. Daar kan je verschijnselen beschrijven zowel in termen van deeltjes als in termen van golfvelden. Twee heel verschillende benaderingswijzen die allebei iets zeggen over de verschijnselen.
Het phenomeen Licht bijvoorbeeld is enerzijds een golf-verschijnsel waarmee je oa.de regenboog kunt verklaren, en anderzijds zijn het heel kleine deeltjes die met zeer hoge snelheid van een object uitstralen, de zogenaamde fotonen. De fotonen van lichtstralen zijn heel kleine deeltjes met een vliegmassa honderdmillioen keer zo klein als de massa van een waterstofatoom, wat al zo klein is (een waterstofatoom weegt ongeveer een europees quadriljoenste gram, dat is 10 tot de min 24e gram) ... De fotonen van radiogolven zijn trouwens nog een miljard maal kleiner dan de fotonen van lichtstralen.

   Robots 
  Ik geloof al vanaf mijn studententijd in de komst van zelfdenkende robots. Die zullen veel taken overnemen van mensen. Dan zullen wij mensen meer tijd hebben voor kunst-uitingen en sporten.
     Niet alleen dat, ik denk ook dat je over 100 of 200 jaar je brein kan kopieren naar een plek in een computer. Of ook naar een stand-alone metalen robot. 
     Allerlei nieuwe wetgeving zal dan nodig zijn. Bijv  dat het verboden is om twee kopieen van je brein tegelijk actief te hebben.
     Tegelijk ook met een wet dat je maar twee kinderen mag hebben.
     Het lijkt me een reuze interessante wereld. Ik weet zeker dat ik het niet zal meemaken. Maar de toekomstige mensheid zal het wel meemaken.
 
 
     Doel.
  Wat is het doel van de wereld en alles? Dat heb ik me in mijn leven steeds weer afgevraagd. Ik weet het niet, en daarom wil ik dan maar dingen doen die het leven aangenamer maken, voor de mensen nu en na ons.
     Maar men kan de wereld ook zien als een groot kunstwerk, dat vorm krijgt door alle opeenvolgende activiteiten in de wereld. Ook ieder van ons draagt daar een ietsie pietsie aan bij.
     Het doel is dan om dit kunstwerk steeds mooier te maken.
   Dit is analoog aan de aanbeveling van Joep Dohmen om van je eigen leven een "kunstwerk" te maken.
 
 
Voorjaar 2022 ben ik tot de overtuiging gekomen dat elke maar dan ook elke wiskundige constructie echt "bestaat", alleen wij mensen zitten toevallig in een wiskundige constructie die ons Universum representeert. Het aannemen van het bestaan van een godheid is dan niet meer nodig. Hoewel ik daar nog steeds enige behoefte aan voel.
 
 
     Goden.
  Bestaat er zoiets als een godheid? Al in mijn studententijd kwam ik tot de overtuiging dat we dat nooit zullen kunnen weten.
     Maar toch heb ik graag een gods-idee, want daar voel ik me goed bij. Ik denk dat het iha.goed is om iets te geloven, als je er maar geen zekerheden aan ontleent. Ik "geloof" daarom in een "opperst idee", of beter een "complex van opperste ideeen" die betekenis aan de wereld geven. Dit noem ik dan "god" in mijn interpretatie.
     Door ontwikkeling van deze ideeen wordt dan de logica en wiskunde gevormd, en de natuur, het leven enz. 
     Ook denk ik soms dat "god", wat dat ook is, misschien wel meekijkt naar alles wat ik doe. Het maakt me iets voorzichtiger.
     Maar we zullen nooit weten wat de bedoeling van god is, als hij al een bedoeling heeft.